De Jong - Kistemaker Gerechtsdeurwaarders- en Incassodiensten heeft haar activiteiten in 2014 definitief gestaakt.

Dit betekent dat alle dossiers zijn gesloten en overgedragen aan de respectieve opdrachtgevers of een ander gerechtsdeurwaarderskantoor ter verdere behandeling. Bij de sluiting van de dossiers zijn alle belanghebbenden ingelicht.

De Jong - Kistemaker beschikt niet meer over informatie ten aanzien van de actuele stand van zaken in de gesloten dossiers. Voor informatie over de dossiers kunt u het beste contact zoeken met de oorspronkelijke schuldeisers.